Available courses

การผลิตสื่อโทรทัศน์

การผลิตสื่อโทรทัศน์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์ 
Course

Diamond Essential

Diamond Essential

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร และหลัการตรวจสอบเพชร
Course

นวัตกรรม ( Innovation )

นวัตกรรม ( Innovation )

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ นวัตกรรม ( Innovation ) รูปแบบ และประ...
Course

How To Manage Partitions For install Ubuntu

How To Manage Partitions For install Ubuntu

   แนะนำวิธีแบ่งพาทิชั่นสำหรับติดตั้ง Ubuntu กันครับ
Course

หลักการเรียนรู้พลอยเบื้องต้น

หลักการเรียนรู้พลอยเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการความรู้เรื่องพลอยต่างๆ ในกลุ่มหลักๆ ที่ไ...
Course

การสร้าง e-Learning ด้วย Moodle LMS

การสร้าง e-Learning ด้วย Moodle LMS

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง e-Learning ด้วย Moodle LMS
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

การประยุกต์ใช้ excel สำหรับธุรกิจ

การประยุกต์ใช้ excel สำหรับธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให...
Course
Self enrolment

การบัญชีครัวเรือน

การบัญชีครัวเรือน

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการบัญชีครัวเรือน ดังนี้ ความหมาย ปร...
Course
Self enrolment

สร้างวีดีโอไตเติ้ลด้วย Microsoft PowerPoint 2013

สร้างวีดีโอไตเติ้ลด้วย Microsoft PowerPoint 2013

1. เปิดใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013 2. วิธีการแทรกText box ...
Course
Self enrolment

การแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ Flash Drive

การแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ Flash Drive

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ...
Course
Self enrolment

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปร...
Course
Self enrolment

การพิมพ์เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล

การพิมพ์เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล

    การพิมพ์เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์เป็นเอกส...
Course
Self enrolment

การสร้างฉลากสินค้า

การสร้างฉลากสินค้า

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ...
Course
Self enrolment

สถานการณ์จำลองการบริหารซัพพลายเชน

สถานการณ์จำลองการบริหารซัพพลายเชน

รายละเอียด- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม- เกณฑ์การเล่นเบียร์เกม- ขั้นตอนและ...
Course
Self enrolment

การสร้างจดหมายเวียนจากแหล่งข้อมูลตาราง

การสร้างจดหมายเวียนจากแหล่งข้อมูลตาราง

องค์ประกอบของจดหมายเวียน หลักการสร้างเอกสารหลักและแหล่งข้อมูล ขั้นต...
Course
Self enrolment

การสร้างแผ่นพับ

การสร้างแผ่นพับ

           แผ่นพับ (Brochure) ...
Course
Self enrolment

การสร้างฐานข้อมูล

การสร้างฐานข้อมูล

       โปรแกรม  Microsoft  Access  เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรม  Mi...
Course
Self enrolment

การสร้างปฏิทินด้วยโปรแกรม Publisher

การสร้างปฏิทินด้วยโปรแกรม Publisher

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ Microsoft Publisher กา...
Course
Self enrolment

ภาษีมูลค่าเพิ่่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่่ม

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในส...
Course
Self enrolment

การทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word

การทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word

สร้างนามบัตรจากแม่แบบ office.com และแก้ไขนามบัตร ด้วยโปรแกรม Micros...
Course
Self enrolment

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ความหมายอินเทอร์เน็ต  อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  เว็บบราวเชอร์  การ S...
Course
Self enrolment

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานเข้าหัวปลั๊ก RJ45 แบบตรง ประกอบด้วย การเตร...
Course
Self enrolment

การออกแบบปุ่มลิงค์ ด้วยโปรแกรม Photoshop

การออกแบบปุ่มลิงค์ ด้วยโปรแกรม Photoshop

          การออกแบบปุ่มลิงค์  คือ การออกแบบปุ่มลิงค์เพื่อความสวยงาม...
Course

IR4.0

IR4.0

IR4.0
Course

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเ...
Course

วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

รายวิชาวัสดุก่อสร้าง และเทคนิคการทำงาน 1  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณส...
Course
Self enrolment

วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจำแนกชนิด ส่วนประกอบ...
Course
Self enrolment

ซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน

ซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน

การซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน     เป็นดารดูแลบำรุงรักษาและการซ่อยเบื้องต...
Course
Self enrolment

งานปรับตั้งลิ้นเครื่องยนต์

งานปรับตั้งลิ้นเครื่องยนต์

การปรับตั้งลิ้นเครื่องยนต์  ถ้าระยะห่างมากเกินไปจะมีเสียงดัง&n...
Course
Self enrolment

การบำรุงรักษาเครื่องจักร

การบำรุงรักษาเครื่องจักร

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังการใช้งาน เช่น  ก...
Course

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

     การประกอบวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ไปป...
Course
Self enrolment

การประมาณการงานดินขุดหลุมและถมกลับ

การประมาณการงานดินขุดหลุมและถมกลับ

ในการคำนวณหาปริมาณงานดินขุดหลุมฐานรากและดินขุดหลุมต่างๆในงานก่อสร้า...
Course
Self enrolment

ระบบนิวแมติกส์เบื้องต้น

ระบบนิวแมติกส์เบื้องต้น

รายละเอียด     1.ประวัติความเป็นมา     2.ความหมาย     3.ข้อดีและข้อ...
Course

การตรวจเช็คกล่องควบคุมระบบปรับอากาศ

การตรวจเช็คกล่องควบคุมระบบปรับอากาศ

การตรวจเช็คกล่องควบคุมระบบปรับอากาศ  ในที่นี่้จะกล่าวถึงวิธีการตรวจ...
Course
Self enrolment

กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

                กระบวน...
Course
Self enrolment

การติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี

การติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี

ศึกษาและปฏิบัติหลักการติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี การเลือก เตรี...
Course
Self enrolment

การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการรับและส่งสัญญาณดาวเทียมแล...
Course
Self enrolment

การก่อผนังอิฐมวลเบา

การก่อผนังอิฐมวลเบา

ในประเภทวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันทั่วไปนั้น ผนัง เป็น ชิ้นส่วนสาคัญของ...
Course

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

      การประกอบวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ไป...
Course
Self enrolment

การพับผ้าเช็ดปาก (แนปกิ้น)

การพับผ้าเช็ดปาก (แนปกิ้น)

หากคุณต้องการสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหารและงานเลี้ยง ด้วยศิลปะการพับผ้...
Course
Self enrolment

Tourist Guide Standard

Tourist Guide Standard

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย มาตรฐานมัคคุเทศก์  ดัชนีชี้วัดมาตรฐานมัคคุเ...
Course
Self enrolment

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

               การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป...
Course
Self enrolment

การสร้างสื่อวิดีโอการสอนแบบออนไลน์ด้วย Screencast-O-Matic

การสร้างสื่อวิดีโอการสอนแบบออนไลน์ด้วย Screencast-O-Matic

ผู้จัดทำ 1. นายพิทักษ์ พิมพัฒนา 2. นายอลงกรณ์ รัตน์บ้านด่าน นักศ...
Course
Self enrolment

การสร้าง E-Book ด้วย pubhtml5

การสร้าง E-Book ด้วย pubhtml5

ผู้จัดทำ 1. นางสาวณัฐสุดา ปราบคะเส็น 2. นางสาวสุจริตรา ใจแสง นัก...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(วท.สุโขทัย)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(วท.สุโขทัย)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่า...
Course
Self enrolment

การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ด้วย USB Disk Security

การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ด้วย USB Disk Security

เนื้อหาประกอบด้วย 1. ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร? 2. ความรู้เกี่ยวกับโป...
Course
Self enrolment

Google Form App

Google Form App

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยสร้างแ...
Course
Self enrolment

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

    การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ไม่ใช่เรื่องยากลำบากแต่อ...
Course
Guest accessSelf enrolment

การถ่ายภาพเบื้องต้น

การถ่ายภาพเบื้องต้น

  รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น   เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น...
Course

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การกำหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตร ส่วนปริมาณอื่นๆ 
Course
Guest accessSelf enrolment

การทำความสะอาด (CCD ) ของกล้องถ่ายภาพ

การทำความสะอาด (CCD ) ของกล้องถ่ายภาพ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดกล้องถ่ายภาพ และการทำความ...
Course

ทำแกงมัสมั่นไก่

ทำแกงมัสมั่นไก่

รายละเอียดรายวิชา    การทำแกงมัสมั่นไก่ ต้องรู้จักวิธีการเลือกซื...
Course
Self enrolment

น้ำสมุนไพรฟักข้าว

น้ำสมุนไพรฟักข้าว

1. สรรพคุณฟักข้าว2. ส่วนประกอบการทำน้ำสมุนไพรฟักข้าว3. ขั้นตอนการทำ...
Course
Self enrolment

การทำไวน์ผลไม้

การทำไวน์ผลไม้

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภท การวางแผนการทำไวน์ผลไม้
Course
Self enrolment

การวางแผนผังฟาร์มโคเนื้อ

การวางแผนผังฟาร์มโคเนื้อ

การเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยง โรงเรือน และอุปกรณ์ในการเลี้ยงโค...
Course
Self enrolment

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างธุรกิจเกษตร

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างธุรกิจเกษตร

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างธุรกิจเกษตรว่ามีการจัดการธุรกิจได้ดีเพียงใด  ว...
Course

การจัดการภาครัฐและเอกชน

การจัดการภาครัฐและเอกชน

1.ปรับพื้นฐานการจัดการภาครัฐและเอกชน    วันที่ 20-24 มกรา...
Course

อัญมณี เบื้องต้น

อัญมณี เบื้องต้น

ศึกษาความรู้พื่นฐานเกี่ยวกับอัญมณี
Course

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

           คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องาน...
Course
Self enrolment

Greeting and Introduction

Greeting and Introduction

การทักทายเป็นสิ่งสำคัญในการผูกมิตรกับบุคคลอื่น  เป็นการแสดงออกถึงคว...
Course
Self enrolment

ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์(Login) เป็นวิชาของการที่ว่าด้วยเหตุผผล เป็นการศึกษาเกี่ย...
Course
Self enrolment

ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน

ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน

    การเรียนรู้เรื่องพลังงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน พลั...
Course
Self enrolment

เพศศึกษาพาน่ารู้

เพศศึกษาพาน่ารู้

            
Course

การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง ถือว่าค่าเสื่อมราคารายปีของสินทรัพย์เท่ากั...
Course
Self enrolment

พินัยกรรมฉบับสุดท้าย

พินัยกรรมฉบับสุดท้าย

ศึกษาประเภทของทรัพย์สินและประเภทของพินัยกรรม เพื่อจัดทำพินัยกรรมแบบ...
Course