ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานเข้าหัวปลั๊ก RJ45 แบบตรง ประกอบด้วย การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  การวัดความยาวสายตามความต้องการงาน การตัดสาย CAT-5  การปอกสาย CAT-5 การจัดเรียง/ตัดสายตามแบบตรง การเสียบสาย CAT-5 การเข้าหัว RJ-45 การบีบหัวห้วสาย RJ-45 การตรวจสอบกับอุปกรณ์ตรวจเช็ค การเก็บเครื่องมือและทำความสะอาดเครื่องมือ