ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้ข้อมูล คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นที่ต้องดูแลรักษาเป็นช่วง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เป็นส่วนที่บันทึกข้อมูล เมื่อใดที่ฮาร์ดดิสก์ทำงานผิดพลาด อาจส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย ไปจนถึงทำให้ Windows มีปัญหาได้ ดังนั้นจึงควรเรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเหล่านี้