การซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน     เป็นดารดูแลบำรุงรักษาและการซ่อยเบื้องต้น  ดังนี้
การทำความสะอาด  การปะยางใน การเปลี่ยนยางใน  การเปลี่ยนยางนอก  การปรับเกียร์  การปรับเบรค